2024 Yılı Askerlik Yoklaması Duyurusu

Montreal Başkonsolosluğu 23.11.2023

2024 Yılı Yoklama İşlemlerine İlişkin Duyuru

1.7179sayılıAskeralma Kanunugereğince, 2024yılındayoklamayatabitutulacakyükümlüler tarafındanyapılacakişlemlerveuygulanacakyoklamafaaliyetlerimüteakip maddelerdeaçıklanmıştır.

2.2024 yılında:

a.01Ocak2024tarihindeaskerlikçağınagirecek2005doğumluyükümlülerdenkanuniertelemehakkıbulunmayanların,

b.7179sayılıAskeralmaKanunukapsamındakiertelemeleri2024yılıiçindesonaereceklerin,

c.2022 yılı (dâhil) veöncesindekitarihlerdeyoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan yükümlülerden (sınıflandırıldıktansonra ertelenenler hariç) ertelemeleri 2024 yılı içinde sona ereceklerin,

01Ocak-31Aralık2024tarihleriarasındayoklamalarınıyaptırmalarıgerekmektedir.

3.Ayrıca,2005vedahayaşlıdoğumlulardan;ertelemehakkıbulunmasına rağmenerteleme hakkını kullanmadan veyaertelemesüresiiçerisinde silahaltınaalınmakisteyenlerinyoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

4.Yükümlülerin, yoklamalarınıyaptırmak maksadıyla, e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları veyabizzaten yakınaskerlikşubelerinemüracaatetmelerigerekmektedir.

5.Yükümlüler yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden; www.turkiye.gov.tr adresindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSBsekmesine girerek “Askerliğim”menüsülinkinden başlatabileceklerdir. Yükümlülervesikalık fotoğraflarınıyükleyipgerekli formlarıdoldurduktansonrakayıtlıolduklarıailehekimlerinemüracaatedereksağlıkmuayenelerini yaptıracaklardır.

6.Yoklamalarınıaskerlikşubesivasıtasıylayaptıracak yükümlüler; T.C.kimlikkandan, varsa; mezuniyetbelgesi,sürücübelgesi,meslekveyasanatlarınailişkinbonservis,sertifika,kursbelgesive sağlık durumlarınailişkinraporlarıyanlarında bulunduracaklardır.

7.Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları ülkedeki yurt dışı temsilciliklerimize veyayurtiçinde en yakın askerlikşubesinebaşvurarakyaptıracaklardır.

8.2024yılıiçindeliseveüzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden,erteleme hakkınıkullanmakisteyenlerin,31Aralık2024tarihinekadardilekçevemezuniyetveyailişikkesme belgeleriilebirlikte enyakınaskerlik şubesinemüracaatetmeleriveyae-Devletüzerinden başvurmaları gerekmektedir.

9.Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklama işlemlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamayanlarhakkında, 7179sayılıAskeralmaKanunu'nun24’üncümaddesigereğince cezaimüeyyideuygulanacaktır.

10.Buduyuru7179 sayılıAskeralmaKanunu'nun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Kamuoyunasaygıile duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Başvurular www.konsolosluk.gov.tr adresinden önceden randevu almak suretiyle hafta içi her gün 09:00-13:00 saatleri arasında alınmaktadır. Evrak iadesi hafta içi her gün 14:00 - 16:00 saatleri arasındadır.
22.12.2023 26.12.2023 Noel Tatili
26.12.2023 26.12.2023 Boxing Day
29.12.2023 1.01.2024 Yeni Yıl
2.01.2024 2.01.2024 Yeni Yıl
29.03.2024 29.03.2024 Kutsal Cuma
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya Tatili
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
20.05.2024 20.05.2024 Vatanseverler Günü
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
24.06.2024 24.06.2024 Kebek Milli Bayramı
1.07.2024 1.07.2024 Kanada Günü
2.09.2024 2.09.2024 İşçi Bayramı
14.10.2024 14.10.2024 Şükran Günü
29.10.2024 29.10.2024 Cumhuriyet Bayramı

+1 888 566 7656 veya +90 312 292 29 29